Kwaliteit

Kwaliteitseisen

Omdat ik de zorg voor mijn patiënten hoog in het vaandel heb staan, wordt er op de volgende manier gewerkt aan kwaliteit:

 • Als psychosomatisch fysiotherapeut ingeschreven bij het Centraal Kwaliteiten Register (CKR) en in het BIG register
 • Ingeschreven als lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie ( KNGF) en de vereniging voor psychosomatische fysiotherapie (NFP)
 • Bijhouden van verslaglegging volgens de KNGF richtlijnen voor verslaglegging
 • Jaarlijkse benodigde bijscholing voor algemene fysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie
 • Jaarlijkse bijeenkomsten intervisie met collega’s die met deze doelgroep werken
 • Rapportage / verwijzing naar huisartsen, specialisten en overige hulpverleners indien nodig

Privacy

Tijdens mijn werk , ben ik met u persoonlijke verhaal bezig, waar ik zeer zorgvuldig mee om ga. Ik ben mij hiervoor erg bewust van mijn beroepsgeheim naar derden, wat inhoudt dat alles binnenskamers blijft.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hierin houd ik me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Uw persoonsgegevens verwerk ik in uw dossiervoering en grbuik ik enkel voor de financiële administratie.
 • De gegevens die gevraagd worden zijn BSN en identificatiegegevens en alle gegevens rondom uw klachten en gezondheid.
 • met start van de behandeling gaat uw akkoord met verwerken van deze persoonsgegevens.
 • Ik heb technische en organisatorisch alles op orde, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. D.I. veilige software met goede beveiligingscontroles en maximale bescherming.
 • Uw gegevens worden enkel aan derden doorgegeven indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn er nog een aantal regels en rechten vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement fysiotherapie. In het regelement zijn onder andere uw rechten opgenomen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, neem dan gerust contact op.

Klachtenregeling

In mijn werk heb ik altijd de intentie u te helpen en respecteren waar ik kan. Heeft u desondanks toch een klacht over uw behandeling of benadering door mij, dan wil ik u uitnodigen dit eerst met mijzelf te bespreken. Uw klacht zal ik altijd serieus nemen. Ik sta open voor ontwikkelingsmogelijkheden en ik kijk graag met u samen wat er gedaan kan worden om de klacht te verhelpen en te verbeteren wat mogelijk is om herhaling te voorkomen.

Mochten we in een gesprek onvoldoende oplossing voor uw klacht vinden, dan kunt u gebruik maken van de klachten regeling van de onafhankelijke klachten en geschillen commissie Fysiotherapeutische zorg. Op die site vind u ook het klachten formulier waar u gebruik van kunt maken.